ContainerUtleie

 Avviklet  

 Stenkt

Telefon00000000

Container til Trevirke kan IKKE inneholde Impregnert.(Må deklareres)

Ved avvik påløper et gebyr på 1 500 kr

Og tidsforbuk ved sortering

Hva kan du IKKE kaste i containeren?Farlig avfall. Dekk, Lakk, Maling, Gips

Vinduer produsert mellom 1965 og 2005

Betong.Takstein

Asbest og eternitt, Impregnert Trevirke (Må deklareres)

Container Impregnert2,50 kr kg

Deklarasjon 250 kr

E-Post 

Enkelt betaling

Faktura 


5 m3

Stein Betong Leca

Kraning

Matjord

250 Kr. Pr. Kubikk

Matjord

Transport

Transport