ContainerUtleie

  950 87 932  

 Gjøvik

 TILBUD

Container

10 m3

Pris fra Kr 4 190 Inkl, Mva

Frakt tillegg kan forekomme

Dag leie etter 8 dager kr 100 pr. dag

Gjøvik 

2023

inklusiv vekt intil 1600 kg 2,5 kr kg over

Ved avvik påløper et gebyr på 1 500 kr

Og tidsforbuk ved sortering

Tilbud 10 m3

Fra 4 190

10 m3

Container

TILBUD

Container 22 m3

Pris fra Kr 8 390 Inkl, Mva

Frakt tillegg kan forekomme

Inkludert Avfall. inntil 3000 kg

2,5 kr kg over

Dagleie etter 8 dager kr 100 pr. dag

Hva kan du IKKE kaste i containeren?Farlig avfall. Dekk, Lakk, Maling, Gips

Vinduer produsert mellom 1965 og 2005

Betong.Takstein

Asbest og eternitt, Impregnert Trevirke (Må deklareres)

Tilbud 22m3

Fra 8 390

22 m3

Container

Container til Trevirke kan IKKE inneholde Impregnert.(Må deklareres)

Container Impregnert2,50 kr kg

Deklarasjon 250 kr

E-Post 

Enkelt betaling

Faktura 


Stein/betong/Leca

Fra 4090

Ved betilling av 10m3

Kan du få med denne for kr 1090

5 m3

Stein Betong Leca

Kraning

Matjord

250 Kr. Pr. Kubikk

Matjord

Transport

Transport